Kwalitatief goede en prettige rijopleiding
 
 

 

 

 

 

 

Disclaimer
 
De website van Autorijschool Boersma is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgezet, maar het kan voorkomen dat niet alle informatie op deze website op een bepaald moment actueel, juist en/of volledig is. De inhoud van deze website is slechts ter informatie, er kunnen geen rechten aan de informatie - inclusief, maar niet beperkt tot tarief informatie worden ontleend. Uitzondering hierop wordt gevormd door de van Autorijschool Boersma waaraan rechten kunnen worden ontleend, indien ze door u uitdrukkelijk zijn aanvaard bij het plaatsen van een of meer orders.

Op alle offertes, producten en diensten van Autorijschool Boersma zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

Autorijschool Boersma behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.

Autorijschool Boersma aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze site of het gebruik van de informatie die op deze site wordt verstrekt, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove schuld onzerzijds.

 

 
Algemene- en betalingsvoorwaarden    |   Disclaimer    |   Hosting door Tussendoor.nl             
Contact Contact Prijzen Praktijk examen Tussen Tijdse Toets Theorie R.I.S. Rijopleiding in stappen De Lessen Home